MEDLEMSSIDAN

Bästa körmedlem!

Här följer information om vem du kan vända dig till, om du vill meddela att du inte kan komma pga t. ex. sjukdom:

Körledare Lars Ahlinder, mobil 0703-188514
Ordförande Patric Kullenberg, mobil 0704-452396

Du kan också skicka ett mail till styrelsen@ronnebergakoren.se.

Anmälan til Kördagen

Protokoll – lösenordsskyddat

Information från styrelsen

Noter till pågående repertoar, samt notarkivet – lösenordsskyddat

Integritetspolicy – GDPR